Privacy

1. Beheer
De website www.elpro.nl staat onder beheer van de afdeling Marketing en Communicatie van Elpro B.V.

2. Gegevens van bezoekers
2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.elpro.nl worden permanent bewaard in een beveiligde omgeving. Deze gegevens zijn anoniem, dus niet te herleiden naar een persoon of organisatie. Deze gegevens worden gebruikt om de dienstverlening op onze website te verbeteren.

2b. Gegevens die door Elpro worden verzameld, zullen nooit aan derden worden verstrekt. Er is echter een uitzondering op deze regel, wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Cookies
3a. Elpro.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van onze website te optimaliseren. Daardoor kan onze website de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Elpro B.V. De contactgegevens staan vermeld op de contactpagina.

5. Disclaimer
Elpro B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.