ECOLUTIE

 


Onze verantwoordelijkheid voor het milieu

De afgelopen jaren is de aandacht voor het milieu sterk toegenomen. Het wordt steeds duidelijker dat er iets moet gebeuren om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Ook wij hechten groot belang aan het milieu. Als onderneming zijn we actief in een branche waar grote winst valt te halen op het gebied van energiebesparing.

Het komt helaas maar al te vaak voor dat verlichting zinloos brandt, of dat door verouderde verlichtingscomponenten te veel energie wordt verbruikt. Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid ons in te zetten voor milieuvriendelijke verlichtingsoplossingen. Denk hierbij aan verlichting die zichzelf dimt of uitschakelt wanneer er geen personen in een ruimte aanwezig zijn en energiebesparende LED-verlichting.

In ons bedrijf maken wij dan ook gebruik van zulke energiebesparende verlichtingsoplossingen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkprocessen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Wij importeren alleen producten van leveranciers met een groen beleid. Dit is terug te zien in ons assortiment: al onze producten zijn erop gericht het besparen van energie zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat noemen wij ecolutie.